Hjem devider Om barnehagendeviderULNA asNye foreldreVedtekterBarnehagelovenRammeplanenFagområder i rammeplanenBarns søvndeviderÅrsplan 2017deviderAvdelingerdeviderForeldresamarbeid og SUdeviderBrannverndeviderKontakt OssdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderMånedsbrevdevider Logg inn devider

ULNA as - vi griper barndommens muligheter


Utvikling – Lek – Nærhet – Ansvar


Innholdet i våre barnehager skal ta utgangspunkt i den lokale tilknytning og kulturelle betingelser. Alle barnehagene skal hver ha sin unike identitet.

Utvikling – Vi skal gi barna gode utviklingsmuligheter i lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og utfordrende omgivelser. Dette skjer i nært samarbeid med foreldrene.

Lek – Vi anerkjenner leken som barnas viktigste læringsarena. Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagens hverdag.

Nærhet – Barna skal oppleve fysisk og omsorgsfull nærhet i form av tilstedeværelse og anerkjennelse fra engasjerte voksne. 

Ansvar – Vi skal gi barna ansvar for medvirkning i egen hverdag. Vi skal bidra til å ansvarliggjøre barn til å uttrykke egne behov, grenser og følelser og lære de til å se andres behov, grenser og følelser.ULNA as er et norsk privateid foretak som drifter barnehagetjenester i Norge, Sverige og Tyskland.

 

ULNA

BarnehageWeb utviklet av Byte AS