Hjem devider Om barnehagendeviderULNA asNye foreldreVedtekterBarnehagelovenRammeplanenFagområder i rammeplanenBarns søvndeviderÅrsplan 2017deviderAvdelingerdeviderForeldresamarbeid og SUdeviderBrannverndeviderKontakt OssdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderMånedsbrevdevider Logg inn devider

Informasjon til nye foreldre

Det å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så god som mulig for barnet. Vi håper at dette infoskrivet kan gi dere et innblikk i barnets nye hverdag.

 

TILVENNING:

 Når barnet begynner i barnehagen bruker vi de første 2-3 dagene til en tilvenningsfase for barnet (varigheten vurderes ut ifra hvert enkelt barns behov.). I løpet av disse dagene får vi muligheten til å bli kjent med dere, og dere får oppleve barnehagen fra innsiden. Barnet vil få sin egen primærkontakt i tilvenningsfasen, denne har hovedansvaret for barnet i tilvenningsfasen.


Dag 1:

Dere kommer slik det står i velkomstbrevet og blir i ca 2 timer. Den første dagen bruker vi til å bli litt kjent med hverandre og avdelingen.


Dag 2:

Dere kommer etter avtale med primærkontakt og blir i ca 3 timer. I samarbeid med primærkontakt vurderes det om barnet skal være litt uten dere i barnehagen. Dagen avsluttes ut ifra barnets behov. Dag 3 planlegges av primærkontakt i samråd med dere.

Dag 3:

Man kommer som avtalt med primærkontakt.

 
HENTING / BRINGING:

 Bruk gjerne litt tid på morgenen hvis du har mulighet til det. Si tydelig ifra til barnet når du går. Det er viktig å sette av nok tid når du skal hente barnet. Dette fordi du må ha anledning til å snakke med de ansatte, lese informasjon som henger oppe og la barnet ditt få tid til å avslutte en evt. lek/ aktivitet.

 

Noen tips:

Les oppslagstavler, plakater og utlevert informasjon

Hvis dere lurer på hvordan barnet deres har det kan du gjerne ringe oss.

Dersom dere lurer på noe og ønsker en samtale før oppsatt tid til foreldresamtale, gi oss beskjed.

Kjernetiden er mellom kl. 9 og kl. 14. Dersom barnet deres ikke kommer i barnehagen eller kommer senere enn kl. 9, vær vennlig å ringe barnehagen og gi beskjed før kl.9.

  

Til informasjon:

 Det har blitt satt en generell grense for utelek til  –10 C, det tas også hensyn til vindforhold. 

KLÆR:

 Gode og praktiske klær er viktig for at barnet skal få utfolde seg i leken. Sjekk med jevne mellomrom de klærne som er i barnehagen. Her kommer noen tips om hva slags klær som egner seg til bruk i barnehagen:


Hel dress:

Vi anbefaler en vanntett dress som puster. Gummi i baken og på knær hindrer vann på utsatte steder. Dersom fóret kan taes ut, kan dressen brukes både høst, vinter og vår. 


Regntøy:

Todelt regntøy med høy bukse er det beste. Da kan man bruke bare gummibukse hvis det er vått ute, men ikke regner.


Vanter:

Prøv å finne vanter/votter som gjør at barnet kan holde i leker. Ullvotter er bra. Hansker anbefales ikke, fordi de blir fort kalde og slites lett.   

Lue:

Lue med hals anbefales. Skjerf bør unngås da dette lett kan henge seg fast. Vindtett lue og sydvest anbefales når været krever det.


Sokker:

Ha flere skift tilgjengelig, både av vanlige bomullssokker og ullsokker.


Sko/støvler:

Barna bør til enhver tid (vår/sommer/høst) ha gummistøvler i barnehagen.

Cherox eller gore- tex støvler anbefales særlig på høsten og vinteren.  

Vi anbefaler sko som gir støtte og som har en myk og komfortabel såle.

Det er praktisk med borrelås eller glidelås på skoene, da dette gjør barnet mer selvhjulpent.


Den utrolige ullen:

Ull isolerer mot kulde både i tørr og våt tilstand. Ullundertøy sørger for at kroppen holder en jevn temperatur.

 

MERKING AV TØYET:

 Husk å merke alt tøy og sko/støvler med barnets navn. Dette hjelper oss å holde oversikt over barnas tøy/sko (hvem eier hva?).


Det er også viktig at andre personlige eiendeler som tas med i barnehagen blir godt merket. Dette gjelder matbokser, leker, vogner og lignende.

 

NÅR KAN BARNA GÅ I BARNEHAGEN I FORBINDELSE MED SYKDOM?

(Retningslinjene er utdrag fra Folkehelseinstituttet)

Folkehelseinstituttet har gitt anbefalinger om dette for en rekke sykdommer. Anbefalingene gjelder av hensyn til faren for å smitte andre, men også med tanke på forverring av egen sykdom og faren for komplikasjoner.


Generelt for alle sykdommer:

Barna bør holde seg hjemme dersom de har feber, som feber regnes morgentemperatur over 37,5 C og normal kveldstemperatur er under 38 C.

Barna bør også holde seg hjemme dersom de har svekket allmenntilstand. Det vil si dersom de er uopplagte, slappe og virker syke

 

Spesifikke sykdomsomtaler:

Brennkopper

Barna skal behandles og holdes hjemme til hudsårene er under kontroll. I praksis vil det i de fleste tilfeller si at barna kan gå i barnehage etter at brennkoppene er behandlet med antibiotika-salve eller tilsvarende i minst ett døgn

Diaré

Rådene avhenger av hva som er årsaken til diaré-plagene. Det vil også variere med barnets alder, om det har kontroll på avføringen eller ikke. Vurderingen er individuell fra barn til barn, snakk eventuelt med legen om dette. Ved en uskyldig infeksjon "som går" blant barn, kan barna gå i barnehage så snart allmenntilstanden tillater det.

Hodelus

 Barn kan gå i barnhage dagen når førstegangsbehandling er gjennomført. Det er viktig at barnehagen får beskjed om at barnet har lus.

Kusma

Barnet bør holde seg hjemme så lenger det er synlig hevelse av spyttkjertel. Vanligvis kan barna gå i barnehage ca. 9 dager etter at hevelsen startet.

Lungebetennelse


Allmenntilstand og feber er avgjørende. Når allmenntilstanden er tilfredsstillende og barnet ikke har feber over 37,5° C, kan de gå i barnehage.

Mark eller ormesykdommer


Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandlingen er startet.

Meslinger


Dette bør avtales i samråd med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan barna gå i barnehage 4 dager etter at utslettet brøt ut. Sykdommen er blitt svært sjelden etter at vi begynte å vaksinere mot meslinger.

Ringorm


Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er startet.

Røde hunder


Dette bør avtales i samråd med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan man gå i barnehage fra 1 uke etter at utslettet brøt ut.

Skarlagensfeber


Barna er smittefri når de har brukt penicillin i minimum ett døgn, og de kan gå i barnehage dersom allmenntilstanden tillater det og temperaturen ikke er over 37,5 grader.

Streptokokk halsbetennelse


Barna kan gå i barnehage når de har brukt penicillin i minst ett døgn dersom de ikke har feber over 37,5 grader eller svekket allmenntilstand.

Vannkopper


Barna bør holde seg hjemme til alle deler av utslettet er tørket inn, det vil si at alle vannkoppene er omdannet til tørre skorper. 

Øyekatar


Øyekatar forårsakes enten av virus eller bakterier. Begge typer infeksjon er vanlig hos barn med forkjølelse. Ved virusinfeksjoner i øyet har det ingen hensikt med behandling. Ved bakterieinfeksjon kan behandling muligens forkorte forløpet noe. En eventuell smittefare er opphørt dagen etter at behandling ble startet, selv om det fortsatt er verk i øyekroken. Ved virusinfeksjon i øyet kan barna gå i barnehage uten at det brukes medisiner. (Kommentar fra barnehagen: Konferer med lege for å finne ut om øyekatarren må behandles.)

 

MEDISINERING:

Alle medisiner som barnet skal ta i barnehagen må være skrevet ut til barnet. Dette må komme tydelig fram på emballasjen. Vi har egne HMS-rutiner for barn som skal medisineres mens de er i barnehagen. Ansvar for medisinering må være dokumentert med eget skjema- henvend deg til personalet.     


 

 

ULNA

BarnehageWeb utviklet av Byte AS