Hjem devider Om barnehagendeviderULNA asNye foreldreVedtekterBarnehagelovenRammeplanenFagområder i rammeplanenBarns søvndeviderÅrsplan 2017deviderAvdelingerdeviderForeldresamarbeid og SUdeviderBrannverndeviderKontakt OssdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderMånedsbrevdevider Logg inn devider

Naturopplevelser og kunstpedagogikk - vårt satsningsområde.


Satsningsområde: Naturopplevelser og kunstpedagogikk. 

Vi er opptatt av å gi barna rike erfaringer innen natur og estetiske fag. Dette vil gjenspeiles i den daglige virksomheten. Vi vil ha innslag av blant annet turer, musikk, teater og forming. Barna vil gjennom dette få muligheter for ulike sanseinntrykk, opplevelser og skapende virksomhet som sang, dans og lek. Tid til eksperimentering og utforskning vil også være i fokus. Vi vil la barna få delta og medvirke i en aktiv og kreativ hverdag, og til grunn for dette ligger kommunikasjon mellom barn og voksne.  

............................................................................................................................................
Hvorfor heter vi Andromeda barnehage?

Vi lot oss inspirere av natur, vitenskap og myter.

Andromedagalaksen er den nærmeste naboen til Melkeveien. Den er en spiralgalakse i stjernebildet Andromeda.

Andromedagalaksen er det fjerneste objekt en kan se med det blotte øye, ca 2.5 millioner lysår borte. På grunn av den store avstanden vil derfor lyset bruke 2.5 millioner år før det når oss. Når vi ser på dette himmellegemet i teleskop eller med det blotte øyet ser vi derfor 2.5 millioner år tilbake i tid. Dersom vi i teorien befant oss et sted i Andromedagalaksen og kikket tilbake på jorden ville vi kunne se jorden slik den var for 2.5 millioner år siden. 

I tillegg finner vi en spennende historie om Andromeda i gresk mytologi.

Andromeda var en figur som var lenket til en klippe for å bli spist av et sjømonster og ble reddet av Persevs som hun senere giftet seg med.

Andromeda er den latiniserte formen av det greske Ανδρομ?δη (Andromed?). Betydningen av navnet er "å tenke på en mann" fra ανδρας (andros) "av mann" satt sammen med μηδομαι (m?domai), "å tenke, å være opptatt av".

Med tanke på at vi har naturopplevelser som et av våre satsingsområder, syntes vi det var spennende å ha et navn som kunne knyttes til verdensrommet og det som hender der ute.

 

ULNA

BarnehageWeb utviklet av Byte AS