Hjem devider Om barnehagendeviderÅrsplan 2017deviderAvdelingerdeviderForeldresamarbeid og SUdeviderBrannverndeviderBrannøvelser deviderKontakt OssdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderdeviderMånedsbrevdevider Logg inn devider

Brannvern

Brannsikkerhet Andromeda barnehage

I Andromeda barnehage har vi en egen HMS brannvernperm på hver avdeling samt en egen på kontoret. Her står alle rutiner og ansvarsfordeling for vårt arbeid med brannsikkerhet. Alle voksne i Andromeda har sitt ansvarsområde ved brann. Disse rutinene blir gjennomgått jevnlig på avdelingsmøter og personalmøter.

Brannsikkerhet med barn

Barnehager er pålagt å gjennomføre jevnlige brannøvelser med evakuering. Evakueringen skal foregå i henhold til barnehagens egen branninstruks. Det vil si at straks brannalarmen går, skal alle følge faste rutiner med en klar ansvarsfordeling som de ansatte i barnehagen har blitt enige om på forhånd.

Eksempler på spørsmål som må være avklart på forhånd: Hvor er slokkeutstyret? Hvem ringer brannvesenet? Hvem hjelper de minste barna ut? Skal barna ta på seg sko eller ikke? Hvor er det faste møtestedet ute? Hvem har ansvaret for å telle alle barn og voksne?

Brannøvelser bør man også gjennomføre hjemme – særlig gjelder dette småbarnsfamilier. Undersøkelser har vist at to av tre småbarnsfamilier ikke har en plan for hva de skal gjøre i tilfelle brann.

Eldar og Vanja

Vi bruker undervisningsopplegget Eldar og Vanja som er utarbeidet av Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen, som består av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap og Gjensidige NOR.

I samlinger via samtaler, aktiviteter og rollespill (gjerne med Eldar og Vanja hånddukkene) lærer barna om brannsikkerhet.

Brann kan være et skummelt tema. Derfor er det viktig å snakke om brann og brannvern både i barnehagen og hjemme. På denne måten kan vi som voksne forberede oss på spørsmål og være ekstra oppmerksomme på barn som synes brann er skummelt.

 

ULNA

BarnehageWeb utviklet av Byte AS